Obec Liptovská Kokava
Liptovská Kokava

Obecné zastupiteľstvo

Obecný úrad je výkonným orgánom Obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným Obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:  

 • zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní,
 • v daňovom a poplatkovom konaní pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania Obecného zastupiteľstva a komisií Obecného zastupiteľstva
 • organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
 • prácu Obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom Obecným zastupiteľstvom.

Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mesta a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.

Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje Ústava Slovenskej republiky a viaceré zákony. Každý volený predstaviteľ samosprávy (starosta, poslanec obecného zastupiteľstva) skladá pri nástupe do funkcie sľub, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Ústava upravuje v právnej úprave pre samosprávu najmä:

 • Postavenie obce
 • Oprávnenia obce
 • Spôsoby uskutočňovania samosprávy
 • Orgány obce a spôsob ich voľby
 • Samosprávu vyšších územných celkov.

Po komunálnych voľbách 10. novembra 2018 do miestnej samosprávy  vznikol v našej obci nový "obecný parlament", ktorý pracuje pod vedením novozvoleného starostu obce Ing. Júliusa Porubäna. Obecné zastupiteľstvo je vo volebnom období 2018 - 2022  zložené zo siedmich poslancov.

Zloženie obecného zastupiteľstva:                          

 • Peter Vrbičan   -   zástupca starostu obce                 

 • Miroslav Glos 

 • Mgr. Marián Belopotocký            

 • Alena Porubänová                   

 • Radovan Fronko     

 • JUDr. Gabriela Mitrengová                      

 • Tomáš Duriš                  

V takomto zložení poslanci pracujú počas jedného volebného obdobia, t.j. štyri roky. Obecné zastupiteľstvo zasadá vždy v zbore, vedie ho starosta obce a v čase jeho neprítomnosti zástupca starostu. Rokovanie sa uskutočňuje podľa potreby v súlade s plánom práce zastupiteľstva. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zvoláva starosta, uskutočňuje sa buď ako riadne alebo mimoriadne. Návrhy na uznesenie predkladá návrhová komisia, uznesenie podpisuje starosta obce. Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovil zákon vydáva obec pre svoje územie Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Nariadenie obce nemôže byť v rozpore s Ústavou SR, zákonom a Štatútom obce. 

Termíny riadnych zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020: 

 1.  11.3.2020
 2.  30.4.2020
 3.  25.6.2020
 4.  27.8.2020
 5.  29.10.2020
 6.  17.12.2020

Obecná bude pracovať v zložení:

 • JUDr. Gabika Mitrengová
 • Miroslav Glos
 • Peter Vrbičan

Voľby 2022

Voľby 2022

Oznamy korona vírus

Korona vírus

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, utorok 29. 11. 2022
oblačno 3 °C -4 °C
streda 30. 11. zamračené 4/-3 °C
štvrtok 1. 12. zamračené 5/-1 °C
piatok 2. 12. zamračené 4/2 °C

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:140
TÝŽDEŇ:385
CELKOM:183625