Liptovská
Kokava
  • vitajte
    vitajte
  • Vitajte
    Vitajte
  • vitajte
    vitajte

+421 917 406 956

Vitajte na stránke obce Liptovská Kokava

.

Reportáž

I. Etapa

Závory 2016

Obchodná verejná súťaž

18.05.2017

OBEC LIPTOVSKÁ KOKAVAvyhlasujeobchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288Obchodného zákonníka avyzýva na podanie návrhov na ...

čítat viac

Výzva na predloženie cenovej ponuky

17.05.2017

Výzva na predloženie cenovej ponukyProjekt : „Obnova historicko-prírodných objektov pre zachovanie a propagáciu Liptova a Gminy Poronin“ v r ...

čítat viac

Výberové konanie

15.05.2017

Starosta obce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa školy. Viac info je v prílohe. ...

čítat viac