Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

zverejnenie výšky mesačnej odmeny

 V zmysle  paragrafu 25 ods. 7 zákona č.369/1990 Zb. o  obecnom zriadení zverejnnňuje obec Liptovská Kokava výšku odmeny zástupcu starostu. (viac v prílohe)