Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Verejné prerokovanie "Farma pre chov rýb" bude 22.10. o 10.30 v KD

V zmysle s paragrafom 34 ods.2  zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie sa v našom KD uskutoční verejné prerokovanie realizácie "Farmy pre chov rýb". Viac info nájdete v prílohe. Termín stretnutia bol určený na 22.10. o 10.30 hod.