Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Stavebné povolenie

 Dňa 26.2. bolo Spoločným stavebným úradom vydané stavebné povolenie na vybudovanie elektroprípojky NN pre základňovú stanicu telekomunikačnej siete O2. (viac v prílohe)