Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Obchodná verejná súťaž

 

 OBEC  LIPTOVSKÁ  KOKAVA

vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa ustanovení § 281 až § 288 Obchodného zákonníka a vyzýva na podanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy o predaji nehnuteľností v katastrálnom území Liptovská Kokava, obec Liptovská Kokava.

 (viac v prílohe)