Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Projekt : „Obnova historicko-prírodných objektov pre zachovanie a propagáciu Liptova a Gminy Poronin“ v rámci 1.výzvy na predkladanie Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na mikroprojekty v rámci strešných projektov s vedúcim partnerom Zväzkom Euroregión “Tatry“ z Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020

(celé znenie výzvy je v prílohe článku)