Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Informácie o katastri našej obce

Chceme Vás informovať, že na internete je  pre informačné účely k dispozícii digitálne spracovanie rôznych mapových podkladov našej obce a jej okolia. Spracovaný je intravilán aj extravilán obce, čísla a hranice parciel, druhy pozemkov, hranice budov, technická infraštuktúra obce, výkresy územného plánovania a mnoho ďalších informácií.   Nájdete to na adrese:  http://geosense.sk/geoportal/liptovska-kokava/?lang=cs