Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Znečisťovanie verejného priestranstva

  Nakoľko sa v poslednej dobe vyskytlo v našej obci veľké znečistenie verejných priestranstiev výkalmi od psov  upozorňujeme ich majiteľov na dodržiavanie  §6, ods.1/ zákona č. 282/2002 Z.z , znečisťovanie verejných priestranstiev :

   "ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi,  je ten kto psa  vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť"      Za nedodržanie tohto nariadenia môže byť majiteľ psa podľa  § 7, ods3., zákona č. 282/2002 Z.z. sankcionovaný sumou až do výšky     120€ 

Žiadame tiež občanov, aby nehádzali do miestneho potoka (rigola) odpad: umelé misky, fľaše,  sáčky,  papiere, skaly,  mäso z uhynutých zvierat,  zeleninu a pod.  Taktiež žiadame občanov,  aby nám nahlásili resp. poskytli fotodokumentáciu  tých občanov,  ktorí toto nariadenie nerešpektujú a znečisťujú miestny potok. Následne im bude uložená sankcia.

  

                                                                                              Eva Slivková

 

                                                                                              Matričný úrad

                                                                                       Miestne dane a poplatky

                                                                                         Evidencia obyvateľstva