Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Rekonštrukcia plynofikácie

 Spoločnosť SPP oznamuje občanom našej obce, že vzhľadom na kritický stav rozvodov zemného plynu pristupuje SPP  k odstráneniu porúch úniku plynu formou výmeny. Výkopové práce začali 23.6. a predpokladané ukončenie je 30.11. Výkopy sa realizujú v "zelenom páse" (trávnaté plochy) popod spevnené plochy - cesty, chodníky, dlažby budú rozvody realizované pretlakom. Oznam od SPP distribúcia je v pdf prílohe.

Prílohy