Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

ZŠ a MŠ prijme do pracovného procesu

ZŠ s MŠ v Lipt. Kokave prijme od nového školského roku 2015/2016 vychovávateľku do školského klubu detí. Nástup: 26.8.2015

Požiadavky: Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy.

Požadované doklady: Žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklady o vzdelaní, súhlas so spracovaním osobných údajov, výpis z registra trestov, potvrdenie  o zdravotnej  spôsobilosti.