Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvanka na Valné zhromaždenie

 O Z N A M


Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava oznamuje 

svojim členom / podielnikom /, že dňa 22. februára 2014 /sobota/, sa bude konať riadne 

zasadnutie Valného zhromaždenia v sále kultúrneho domu Liptovská Kokava so 

začiatkom prezentácie o 10,00 hod. a začiatkom schôdze VZ o 11,00 hod.

 Ďalej Pozemkové spoločenstvo Lipt. Kokava, oznamuje podielnikom, ktorí majú 

vážny záujem pracovať vo výbore spoločenstva, dozornej rade, alebo by chceli 

vykonávať funkciu predsedu spoločenstva, nech sa osobne prihlásia do 13.12.2013 

v kancelárii PSBU Lipt. Kokava, alebo tel. č. 044 / 5297174. 0908 937625. Bolo by 

vhodné, aby kandidáti na predsedu PSBU Liptovská Kokava svoj stručný zámer 

prezentovali písomne do Kokavských aktualít a tento doručili na Obecný úrad, alebo 

na urbariát Liptovská Kokava, do 13.12.2013 . 

Výbor PSBU Lipt. Kokava.