Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Výzva na predloženie cenovej ponuky náter strechy Základnej školy

 Č.j. 156/2012                                                            V Liptovskej Kokave dňa: 11.6.2012

 

 

Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

          Obec Liptovská Kokava v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Porubänom

Vás žiada o predloženie cenovej ponuky na náter strechy Základnej školy s materskou školou.

Základné údaje pre Vašu ponuku :

-          plochá strecha o výmere 530 m2

-          čistenie strechy

-          dvojnásobný náter (základnou a vrchnou syntetickou farbou)

-          nové plechy na atike nutné natrieť farbou určenou na nový pozink. plech 30 m2

-          oprava bleskozvodu, 4 x nový podstavec k zachytávacej tyči

-          odstránenie starého tmelu a nové tmelenie, tmelenie atiky

 

            Obhliadka strechy je možná v pracovné dni medzi 8.00 -15.00 hod po ohlásení sa u starostu obce. Cenovú ponuku prosíme doručí na obecný úrad najneskôr do 28.6.2012 do 15.00 hod.

    

 

       S pozdravom  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Ing. Július Porubän

                                                                                                    starosta obce