Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 Č.j. 161/2012                                                        V Liptovskej Kokave dňa: 11.6.2012

 

 


 

Vec:  Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

           Obec Liptovská Kokava v zastúpení starostom obce Ing. Júliusom Porubänom

Vás žiada o predloženie cenovej ponuky na prístupovú komunikáciu a parkovisko pri obecných nájomných bytových domoch č. 492 a 493.

           Základné údaje pre Vašu ponuku :

 

Zemné práce, kód položky 181101102 : Úprava pláne s prerovnaním v zárezoch v hornine 1-4

 

 

                                                                 so zhutnením, plocha

 

500 m2

Komunikácie, kód položky 577131211 : Betón asfaltový po zhutnení II. tr., strednozrnný

                                                                  AC 11 (ABS) hr. 40 mm, plocha 500 m2

                       kód položky 577131211 : Betón asfaltový po zhutnení II. tr., strednozrnný

                                                                  AC 11 (ABS) hr. 40 mm, plocha 500 m2

Presun hmôt, kód položky 998225111 : Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko

                                                                 s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu,

                                                                 hmotnosť 100,64 t

 

 

 

 

           Obhliadka plochy  je možná v pracovné dni medzi 8.00 - 15.00 hod po ohlásení sa u starostu obce. Cenovú ponuku prosíme doručiť na obecný úrad najneskôr do 28.6.2012 do 15.00 hod.

 

 

 

    

 

       S pozdravom  

 

                                                                                               Ing. Július Porubän

 

 

                                                                                                    starosta obce