Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

KOLIBA /ÚTULŇA/ V JAMNICKEJ DOLINE /marec 2012/

 KOLIBA /ÚTULŇA/ V JAMNICKEJ DOLINE /marec 2012/

Tieto informácie píše hlavný organizátor rekonštrukcie koliby v Jamnickej doline a v
súčasnosti predseda Klubu kokavských turistov a lyžiarov. Členovia tohto klubu sa v súčasnosti
starajú o údržbu tejto útulne.
Kolibu v Jamnickej doline rekonštruovali športovci a občania Liptovskej Kokavy so
súhlasom a v spolupráci urbariátu Liptovská Kokava v roku 2001. Nebyť obetavosti týchto ľudí, už
by nestála. Strecha vtedy už bola chatrná. Koliba bola úplne rozobratá, boli vymenené zhnité časti a
nanovo postavená. Samozrejme sa vnútro zmenilo, vonkajšok bol podľa možností zachovaný v
pôvodnej forme. Vynieslo sa na pleciach cca 8 m3 dosák a ďalší materiál. /Jedna doska cca pol
hodinu hore a pol hodiny dolu - 1 hodina 1 doska/. Hlavnou myšlienkou bolo zachrániť dedičstvo
našich otcov,.... Rekonštrukcia sa nerobila preto, aby tu prespávalo veľké množstvo turistov, ale aby
slúžila v prípade núdzového prespania, prípadne pre záchranárov, ochranárov /pri sčítavaní
kamzíkov,.../ a pod. Od poľovníkov, ochranárov i kokavských turistov vieme, že len v r.2011 v
niektorom období tam prespávalo naraz aj 22 ľudí. To je neúnosné! Je to z hľadiska čistoty okolia,
veď toľko ľudí tam musí robiť svoje ľudské potreby. Ďalej je to ohľadom pálenia dreva , či už vo
vnútri koliby, alebo vonku na ohnisku. Pokiaľ nebolo ohnisko, oheň sa zakladal kdekoľvek. Ak
pripravíme veľa dreva na jar, do jesene je spálené. Je zrejmé, že viacerí si robia večerné vatry.
V jeseni 2011 sme pripravili dostatok dreva na zimné a jarné obdobie, koncom februára 2012 drevo
bolo už zas spálené!!! Do koliby sa jednoznačne chodí na víkendové, ale aj Silvestrovské pobyty.
Nie je to dovolené. V každej turistickej mape sú uvedené zásady pobytu v TANAPe, nie je možné
volné prespávanie v prírode, nesmie sa klásť oheň, v niektorých dolinách /aj v Jamnickej/ je
sezónna uzávera turistického chodníka, skialpinisti môžu lyžovať len v niektorých lokalitách....
Nerešpektuje sa to!
Rekonštrukcia koliby nebola zámerne medializovaná, no turisti cez internet si dávajú
tieto informácie. Po ukončení rekonštrukcie bola veľká ostrá diskusia, či kolibu uzatvoriť alebo ju
nechať otvorenú. Nechali sme ju otvorenú. Chceli sme zmeniť trasu chodníka, aby nešla vedľa
koliby a aby nebola taká nápadná. Aj to sme zamietli. Pokiaľ sa situácia nezlepší, koliba sa uzatvorí
mrežami. Poľovníci si takto uzavreli dve útulne v Západných Tatrách o ktorých vieme, lebo situácia
tam bola neúnosná.
Kolibu treba udržiavať, kontroluje sa komín, vymazáva sa pec z vnútra, čistí sa, chystá sa
suché drevo, nosí sa tam každú chvíľu nová sekera, čistí sa okolie od ľudských výkalov a toalet.
papiera, čistí sa prameň vody, každý rok sa spravuje strecha/ min.1 balík lepenky,..... K diskusnému
príspevku k článku Koliba pod Pustým ohľadom dymenia komína uvádzam, že v studenom komíne
sa v hornej časti komína urobí zo studeného vzduchu zátka, ktorá nepustí na začiatku dym hore
komínom. Ako to odstrániť, radšej to nepopíšem z hľadiska požiarnej bezpečnosti/. Kokavskí
turisti údržbu robia zdarma. Chceme za ubytovanie aspoň malú úhradu na účet /uvedené je to na
stene i v knihe/, za minulý rok poslali peniaze na účet len šiesti! O dvoch vieme, že nechali peniaze
v kolibe, avšak zmizli. Potrebujeme financie na spomínanú údržbu, lebo žiadny urbár neposkytne na
toto finančné prostriedky. Dali by sa tiež poskytnúť prostriedky z 2% zaplatených daní z príjmov
fyzických i právnických osôb. Všetky údaje o Občianskom združení Klub kokavských turistov a
lyžiarov sú uvedené na stránke www.liptovskakokava.sk, ale uvedieme ich aj na konci.
Záverom chcem povedať, že za 10 rokov existencie rekonštruovanej koliby sme v
knihách návštev mali veľa nádherných zápisov od našich i poľských, českých a iných turistov, aj na
internete. /Jedna kniha zmizla!/ Koliba zrejme už zachránila aj nejaký život alebo zdravie turistov. Z
vlastnej skúsenosti opíšem jeden prípad. Začiatkom septembra r. 2002 pred zotmením prišla z túry
z Jakubiny dvojica mladých Maďarka a Čech bez jedla, len s fľašou vody, bez baterkového svetla a
dievčine „odišlo“koleno. Mladý Čech neskôr napísal, že zjavila sa chaloupka ako v rozprávke,... a
zachránila ich. Títo mladí neskúsení turisti už len bez svietidla by v žiadnom prípade za veľkej tmy
v lese po 20.00 hodine a so zraneným kolenom neboli prišli do kempu cca 7 km a už v septembri
začali chladné noci...
Boli aj negatívne veci ako krádež úplne nových sekier, zničenie sekier, ponechaný
neporiadok v kolibe a spústa odpadu /fľaše PVC,.../ po tiež turistoch, spálenie veľkého množstva
dreva, nepripravenie dreva pred odchodom pre iných,....
Záverom teda uvádzam, že pokiaľ sa situácia nezlepší buď kolibu uzatvoríme mrežou
alebo budeme spolupracovať s ochranármi TANAPu až po pokuty. Je mi ľúto, ale musel som to
napísať, i keď možno 90% turistov je takých, ktorí majú radi prírodu a chránia ju, ale malá časť je
iná.
 
Ing.Ľubomír Rúčka, predseda
Klub kokavských turistov a lyžiarov
Občianske združenie Klub kokavských turistov a lyžiarov
Liptovská Kokava č.390
032 44 LIPTOVSKÁ KOKAVA
IČO: 42066182
Banka: VÚB Liptovský Mikuláš
číslo účtu: 2621366258/0200
IBAN: SK11 0200 0000 0026 2136 6258
BIC: SUBASKBX
mail: ruckamars@mail.t-com.sk
V prílohe foto, marec 2012