Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie

 

 

 

 

  Číslo:                                                                       V Liptovskej Kokave dňa: 23.4.2012

          

Poslancom  obecného zastupiteľstva

 

Ján Bartek, L. Kokava 492,  poslanec  OZ a člen OR

 

Marián Belopotocký, L. Kokava 269, poslanec OZ

Blanka Fronková, L.Kokava 93, poslankyňa OZ

Miroslav Glos, L.Kokava 493,poslanec OZ

Miloš Choma, L.Kokava 13, poslanec OZ a člen OR

Mgr.Anna Majstráková, L.Kokava 18,  poslankyňa OZ

JUDr. Gabriela Mitrengová, L.Kokava 154, poslankyňa OZ a člen OR

Zdenka Vrbičanová, L.Kokava 326, poslankyňa OZ

Ján Stolár, L.Kokava 374, náhradník

Ing. Jaroslav Lehotský – kontrolór obce

 

Pozvánka

na  zasadnutie  Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave 

                                                                         

V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorším predpisov 

 

 zvolávam

zasadnutie obecného zastupiteľstva

 

ktoré sa uskutoční dňa  26.4.2012  (štvrtok)   o    18,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD

 

 

v Liptovskej Kokave  s týmto návrhom programu:

 

 

 

 

Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Návrh programu rokovania zasadnutia OZ:

 

Zloženie sľubu poslanca OZ Vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy Predaj obecných pozemkov v lokalite Krúhy ( verejná obchodná súťaž ) Schválenie termínu prerokovania Doplnku územného plánu obce Rôzne Návrh na uznesenie Záver

 

                                                  

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Július Porubän

 

                                                                                                              starosta obce