Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvanka na Valné zhromaždenie

                                           Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialisto

obce Liptovská Kokava
 
POZVÁNKA
 
Výbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava           
zvoláva riadne Valné zhromaždenie podľa Čl. VII, bod 4, vlastných Stanov
Valné zhromaždenie, sa uskutoční
 
24.marca/marca/ 2012