Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Poslancom obecného zastupiteľstva

 
Ján Bartek, L. Kokava 492,  poslanec OZ a člen OR
Marián Belopotocký, L. Kokava 269, poslanec OZ
Pavel Fiačan, L. Kokava 17, poslanec OZ
Blanka Fronková, L.Kokava 93, poslankyňa OZ
Miroslav Glos, L.Kokava 493,poslanec OZ
Miloš Choma, L.Kokava 13, poslanec OZ a člen OR
Anna Majstráková, L.Kokava 18,  poslankyňa OZ
JUDr. Gabriela Mitrengová, L.Kokava 154, poslankyňa OZ a člen OR
Zdenka Vrbičanová, L.Kokava 326, poslankyňa OZ
 
 
 Pozvánka na  zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Liptovskej Kokave           
                                                                         
     V zmysle p. 12 ods.1,  zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorším predpisov
 
zvolávam
zasadnutie obecného zastupiteľstva
 
ktoré sa uskutoční dňa  27.04.2011 (streda)  o    18,00 hod.  v zasadacej miestnosti KD
v Liptovskej Kokave s týmto návrhom programu:
 
 
Otvorenie, kontrola plnenia uznesení Návrh programu rokovania zasadnutia OZ: Voľby hlavného kontrolóra obce Lipt. Kokava Informácia o výsledku kontroly projektu Rekonštrukcia miestnej infraštruktúry Informácia o výsledku kontroly na projekt ZŠ s MŠ a Monitoring povodní Rôzne Návrh na uznesenie Záver
 
 
                                                              
 
 
 V Liptovskej Kokave dňa: 20.04.2011                                                                                       Ing. Július Porubän

                                                                                                                                                          starosta obce          

Prílohy