Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

INZERCIA

 

Obec Liptovská Kokava ponúka na predaj pozemky určené Územným plánom obce na výstavbu rodinných domov a bytových domov.
 
Pozemky sú zapísané na liste vlastníctva č. 733, ich výmera je :
parc.č. 1419/14 -   615 m2,
parc.č. 1419/16 -   846 m2,
parc.č. 1419/5   - 3958 m2  (táto stavebná parcela je určená na výstavbu troch 12-bytových domov)
 
Cena za 1 m2 je 30 €, táto je určená znaleckým posudkom.
 
Všetky informácie v súvislosti s predajopm Vám poskytneme na obecnom úrade.