Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Výročná schôdza Klubu kokavských turistov a lyžiarov 22. mája 2010

 

         V sobotu 22. mája 2010 sa uskutočnila výročná schôdza Klubu kokavských turistov a lyžiarov. V podstate to bolo vyhodnotenie zimnej a jarnej sezóny, nakoľko sa turisti a lyžiari takto stretávajú 2x v roku. V úvode predseda klubu zablahoželal dvom členkám klubu k okrúhlym životným jubileám. Potom predniesol informáciu o športovej činnosti od novembra 2009. Informoval o každom víkende i o tom ako sa členovia operatívne dokážu zorganizovať na akcie vzhľadom na počasie. Keď sa podajú informácie ucelene asi za pol roka činnosti, je to celkom zaujímavé. Každý jednotlivec si robí závery sám, čo mohol ešte absolvovať a za čím môže banovať. Podajú sa aj informácie o počasí, kedy a koľko bolo snehu, kedy boli silné mrazy, kedy prišlo prudké oteplenie.
         Predseda uviedol aj informácie o disponibilných financiách, i o tých , ktoré sa očakávajú získať. Pre akúkoľvek organizáciu je to podmienka prežívania a dobrého organizovania činnosti. Klub bol založený koncom roku 2008 a v tejto dobe už má solídny finančný základ, najmä vďaka brigádnickej činnosti v TANAPe a urbáre. Momentálne k tomu prispeli aj členské príspevky, ktoré boli vybraté na schôdzi. Zároveň členovia dostali aj nové preukazy a ďalší prihlásení po zaplatení členského preukazy dostanú v najbližšej dobe. Pri každej príležitosti vedúci činovníci prizvukujú, že do činnosti klubu sa môže zapojiť všetci, ktorí majú o takúto činnosť záujem.
         V diskusii sa hovorilo aj o údržbe dvoch kolíb, a to v Jamnickej doline a na Kotlovej. Kolibu v Jamnickej majú za svoju turisti a kolibu na Kotolvej opravili poľovníci, preto sa tradovalo, že je aj
v ich údržbe. Poľovnému združeniu bolo navrhnuté, že potrebnú rekonštrukciu treba urobiť v spolupráci ich združenia a turistov.
         Pre operatívne zabezpečovanie úpravy bežeckých lyžiarskych tratí chce klub opraviť existujúci snežný skúter. Náhradné súčiastky zo zahraničia by mali byť už konečne na Slovensku do konca mesiaca máj. Oprava bude zabezpečená v Lipt.Kokave. Druhou alternatívou je vždy požiadať p.I.Šuňavca, majiteľa súkromného skútra, o úpravu tratí. Ďalšou možnosťou je kúpiť nejaký starší lacnejší skúter pre potreby klubu. Nebolo by efektívne zabezpečiť napr. nový skúter s adekvátnou cenou a tento by bol využitý niekedy len jeden mesiac v roku.  
        Po oficiálnej časti väčšina sa nahrnula k prenosnému počítaču, kde sa zapozerala do fotografických snímok z turistických akcií. Naozaj je vždy čo pozerať. Aj priamy aktéri pozerajú na niektoré zábery s obdivom. Počas túr, najmä v ich závere, kde je obyčajne aj najviac čo obdivovať, je každý organizmus unavený a nevníma tie krásy hôr ako bežne v pokoji. V tejto časti stretnutia zazneli aj kytari pre oslávenkyne, aj si všetci zaspievali a zatancovali si. V tomto kruhu turistov a lyžiarov je to už tradičné.    
 
Liptovská Kokava 22. mája 2010                      Ľubomír Rúčka