Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov