Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Plán územného rozvoja obce

Textová časť  územného plánu rozvoja obce je v prílohe. Výkresová časť bude k dispozícii o niekoľko dní.