Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Článok do novín

 Cykloturistická spojnica Liptovská Kokava - Poronin

 

Tento zjednodušený názov vari najviac vystihuje podstatu projektu slovensko-poľskej spolupráce medzi obcou Liptovská Kokava a Gminou Poronin. Celý názov projektu " Obnova historicko-prírodných objektov pre zachovanie a propagáciu  Liptova a Gminy Poronin". Projekt bol realizovaný v rámci slovensko-poľskej spolupráce verejnosti známej pod skratkou INTERREG, financovaný zo zdrojov Európskej únie. Ukončenie prác na projekte bolo verejnosti predstavené len nedávno -  21.10.2017 pri novom cykloprístrešku pri obci Liptovská Kokava. Na predstavení projektu verejnosti sa zúčastnili poľskí partneri vedení wojtom  Gminy Poronin, pánom X. YYYYYY ako aj poprední predstavitelia Liptovského regiónu - primátori mesta Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš. Veľmi milou súčasťou tohto podujatia bolo vystúpenie detského folklórneho súboru z Liptovskej Kokavy.

Projekt sa na slovenskej strane zameriava na propagáciu histórie ovčiarstva a prírody na trase smerujúcej z Liptovskej Kokavy cez Jamnícku dolinu na vrch Volovec. Na tejto trase bol vybudovaný nový cyklistický prístrešok. Celá trasa bola doplnená informačnými panelmi, zo zameraním na ovčiarstvo a prírodné hodnoty. Cyklistická časť spojnice prebieha z Liptovskej Kokavy po jestvujúcich cyklotrasách a končí pri ústi Račkovej doliny. Ďalej už spojnica pokračuje po turistickom chodníku cez Jamnícku dolinu až na vrchol Volovca. Súčasťou projektu tu bola aj oprava poškodených častí turistického chodníka a obnova turistických studničiek. Turisti vari najviac ocenia obnovenú studničku pri známej kolibe pod Pustým, ale aj viaceré spevnené a upravené úseky chodníka od koliby až po Jamnícke sedlo. Celkovo bolo opravených viac ako 300 m chodníka a opravených resp. nanovo vybudovaných 10 protieróznych odrážok pre dažďovú vodu.

Významnou súčasťou projektu, ktorá sa realizovala spolu s poľským partnerom projektu, bolo aj vytvorenie informačnej web stránky zameranej najmä na historicko-kultúrne ale aj prírodné zaujímavosti Horného Liptova. Na tomto novom informačnom portáli bolo sústredených 27 lokalít s takmer 90-timi zaujímavosťami, prevažne z Horného Liptova a najbližšieho okolia Liptovskej Kokavy a Gminy Poronin. Web stránka a jej mobilná aplikácia umožňuje aj navigáciu k lokalitám. Na prehliadku orientačne náročnejších lokalít sú pridané aj súbory na stiahnutie do zariadení GPS. Súčasťou web stránky a mobilnej aplikácie je aj kalendár podujatí, ktorý bude v budúcnosti doplňovaný o nové podujatia. Užívateľa web portálu či mobilnej aplikácie zaujme aj praktický informačný blok o počasí a podmienkach pre turistiku v tomto regióne. Web portál spolu s mobilnou aplikáciu v slovenskom a poľskom jazyku je voľne dostupný na web stránke obce Liptovská Kokava.

 

 

foto

1 Budovanie cyklistického prístrešku pri obci Liptovská Kokava

2 Opravený úsek zosúvajúceho sa chodníka

3 Oprava rozpadnutého povrchu chodníka v Jamníckom sedle

4 Budovanie "schodov" na chodníku pod Jamníckym sedlom

5 Rekonštrukcia studničky pri kolibe pod Pustým