Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Prehliadka zhodov 24.6.2012

 Vážení priatelia poľovníci, vážení priatelia lesa, spoluobčania,

dňa 24. júna 2012 sa v revíri poľovníckeho združenia Machy so sídlom v Liptovskej Kokave uskutočnil II. ročník prehliadky jeleních zhodov aktuálnej poľovníckej sezóny, vyzbieraných v revíri domáceho PZ, v poľovníckom revíri Bystrá pri PSBÚ Pribylina a v revíri poľovníckeho združenia Belanská so sídlom vo Vavrišove. Za pôvodnú myšlienku tejto zaujímavej a hlavne poučnej akcie treba poďakovať mladým poľovníkov z poľovného revíru Bystrá v Pribyline, kde sa vlani uskutočnil I. ročník. V tomto roku štafetu prevzalo PZ Machy, ktoré za výdatnej pomoci poľovníkov ostatných dvoch združení pripravilo výstavu v lokalite Kokavský Most. Súčasťou výstavy bola aj súťaž vo vábení jeleňov, ktorej úroveň okrem súťažiacich zaistila aj trojica skúsených rozhodcov - uznávaných poľovníckych odborníkov v zložení Ing. Dušan Jančovič, Peter Matejbus a Ing. Ján Vrbičan. Výstava zhodov má pre poľovníkov veľkú výpovednú hodnotu, pretože na rozdiel od výstavy trofejí, ktorá je ukážkou toho, čo sme z revírov vyradili, výstava zhodov je ukážkou toho, čo v revíroch aktuálne máme. Fotodokumentácia vystavených zhodov umožňuje porovnanie jednotlivých jeleňov viac rokov po sebe, ich vývoj, posúdenie chovnosti. V kombinácii s fotodokumentáciou živej zveri, ktorú poskytnú zanietení poľovníci aj iní milovníci prírody je význam takéhoto porovnania veľmi veľký. Väčšinu vystavených zhodov, respektíve ich pôvodných nositeľov už poľovníci dobre poznajú. Keďže zver nepozná hranice revírov, je veľmi dôležité aby sa do takýchto akcií zapojilo čo najviac susediacich revírov. To potvrdzuje aj fakt, že parohy jednotlivých jeleňov sú nachádzané raz v jednom inokedy zas v inom revíri. V tohoročnej sezóne sa nám podarilo vyzbierať celkom 87 zhodov zo 69 jeleňov. Z toho bolo 18 párov, 19 ľavých, 30 pravých a dva zhody ihličiakov. 17 jeleňov (25%) dosiahlo bodovú hodnotu na udelenie medaily, z toho 5 strieborných a 12 bronzových. 43 jeleňov (62%) má parožie zakončené korunou. Najsilnejší zhod dosiahol bodovú hodnotu 203,01 bodu C.I.C. Aj keď určiť vek jeleňa podľa zhodov nie je jednoduché, pri viacročnom pozorovaní (aj živej zveri pomocou fotopascí) sa o to môžeme pokúsiť s určitou presnosťou. Pri pohľade do kategórie jeleňov III. vekovej triedy je zrejmé, že okrem pár výnimiek skoro všetky jelene spĺňajú kritériá chovnosti a v podstate v tejto vekovej triede už nemáme na čo vystreliť. Pohľad na zhody jeleňov II. vekovej triedy vyzerá obdobne. Ak sa chceme posunúť ďalej, natíska sa myšlienka zmeny kritérií selektívneho odstrelu. Práve pre takýto účel má výstava zhodov neoceniteľný prínos a argumentačnú hodnotu. Veríme, že v budúcich rokoch sa k tejto tradícii pripoja aj ďalšie revíry stredného Liptova. S pozdravom Lesu a Lovu Zdar Ing. Ján Hečlo podpredseda PZ Machy