Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt vyhľadávanie hlavné menu

Poľovnícke združenie MACHY

 

 

Poľovnícke združenie MACHY

 

 

 

so sídlom v Liptovskej  Kokave

IČO: 31939929                DIČ: 2020582487

 kontakt : jan.heclo@gmail.com

Celková výmera poľovného revíru : 2659,43 ha

Názov poľovnej oblasti : JXXVI Vysoké Tatry 

Súčasné Poľovnícke združenie (PZ) MACHY so sídlom v Liptovskej Kokave vzniklo po rozdelení PZ Hradská hora v roku 1993. V tom istom roku bol uznaný aj poľovný revír  (PR) MACHY, ktorý má PZ v prenájme. V roku 2013 sa podarilo výboru PZ aj vďaka spolupráci s PSBU a RD prenajať revír v súlade s novým zákonom o poľovníctve na 15 rokov. Počet členov PZ je vnútorným organizačným poriadkom stanovený na 21.  

 

Výbor PZ v súčasnej dobe pracuje v zložení:

 

JUDr. Miroslav Ďuriš, PhD.  - predseda

Ing. Ján Hečlo                                    - podpredseda

Ing. Dušan Schnek                 - tajomník

Ivan Čierny                            - poľovný hospodár

Ing. Ján Schnek                      - finančný referent

Dušan Kacvinský                   - kynologický referent

Peter Fronko                          - strelecký referent

 

Ján Vrbičan                            - kontrolór

 

 

Poľovný revír a Poľovnícke združenie dostali názov podľa Prírodnej rezervácie MACHY, ktorá sa v revíri nachádza. Bola uznaná v roku 1965 na výmere 25610m2  a na jej území sa nachádzajú vzácne druhy rašelinových spoločenstiev.

 

Celková výmera revíru je 2659,43 ha. Asi tretinu výmery tvorí orná pôda a pasienky, zvyšok tvoria väčšinou smrekové a borovicové lesy. Revír zasahuje až nad hornú hranicu lesa, do nadmorskej výšky okolo 1850 m.n.m. v lokalite Kotlová. Je to najkrajšia časť revíru, ktorú navštevujeme hlavne v čase jelenej ruje. Na hornej hranici lesa sme v roku 1997 zrekonštruovali pôvodnú kolibu, ktorú v minulosti vybudovali a využívali pastieri volov, ktoré sa tu pásli. Rieka Belá prirodzene delí revír na východnú časť, tvorenú predovšetkým poľnohospodárskymi plochami a západnú časť, ktorú tvorí podhorské pásmo smrekových lesov a vysokohorské prostredie. Aj keď po posledných kalamitách je už lesnatých plôch málo, vzniknuté rúbaniská sú hlavne pre jeleniu zver atraktívne. Už druhým rokom zarastú malinčím a listnatým podrastom a zver ich vyhľadáva hlavne na jar. Keďže sú to južné svahy,  jarné slnko sa do nich opiera plnou silou. Aj jelenia ruja sa postupne presúva do týchto nových biotopov a to aj kvôli intenzívnemu tlaku zberačov brusníc na Kotlovej. Zver sa tak nad hranicu lesa presúva väčšinou až v noci.

 

 

Vo východnej časti revíru sa nachádzajú oplôtky, ktorých sa od jari do jesene pasie jalovina. Ich západnú hranicu sme v rámci brigád pre roľnícke družstvo obsadili listnatými aj ihličnatými stromami. V tejto časti sa výborne darí srnčej populácii, ktorej genofond je veľmi dobrý. V oplôtkoch je kľud a vyhýbajú sa im zväčša aj hubári, preto v nich v letných mesiacoch hľadá úkryt veľa zveri. V septembri sa z Hrádkov ozýva jelenie ručanie a ruja prebieha na okolitých strniskách. Z jari sa oplôtky stávajú útočiskom vodiacich diviačíc a čried lanštiakov. Tieto tu trávia obdobie až do zberu kukurice, potom sa presúvajú do jarkov za Beňovou. Ich stavy v poslednej dobe rastú ich lov je však náročný, nakoľko väčšinou sa vytiahnu až za tmy. Preto sa snažíme využiť mesačné noci tri dni pred splnom a tri dni po splne, kedy nám zákon umožňuje loviť ich po celú noc. Diviačia zver dokáže napáchať značné škody hlavne v kukurici, preto sa zameriavame hlavne na jej okolie. Za týmto účelom naši členovia začali budovať prenosné lavičky, ktoré následne presúvame podľa potreby k poľnohospodárskym plodinám. 

 

V roku 2003 v týchto miestach strhol medveď – škodník šesť jalovíc. Po rôznych peripetiách s ochranárskymi organizáciami sme nakoniec aj vďaka podpore obce a roľníckeho družstva dostali povolenie na ochranný odstrel, ktorý bol po dlhých hodinách strávených čakaním a vymýšľaním rôznych taktík úspešný. Medveď bol mimoriadne obozretný, nevracal sa na strhnuté jalovice. Poľovný hosť, ktorý ho nakoniec ulovil, musel absolvovať 11 vychádzok a úspech sa dostavil až v posledný deň platnosti povolenia na lov. Trofej tohto medveďa získala na výstave NITRA 2005 zlatú medailu. Vážil 221 kg a bol to najsilnejší medveď ulovený na Slovensku od roku 2000.

 

 

Máme veľmi dobré vzťahy s miestnym PSBU aj roľníckym družstvom. Časť brigádnických hodín vykonávame práve pre nich. Na oplátku nám RD poskytuje techniku pri príprave sena na zimu a PSBU materiál na výstavbu poľovníckych zariadení. Ročne odpracujeme v revíri stovky hodín pri jeho zveľaďovaní, údržbe a výstavbe poľovníckych zariadení a pri chystaní krmiva na obdobie núdze.

 

 


Ing. Ján Hečlo – podpredseda PZ MACHY

 jan.heclo@gmail.com