Liptovská
Kokava

Obecné Zastupiteľstvo 26.4.2018

 Pozvánka na zasadnutie OZ je v prílohe.