Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt hlavné menu

Stavebné povolenie

 Dňa 26.2. bolo Spoločným stavebným úradom vydané stavebné povolenie na vybudovanie elektroprípojky NN pre základňovú stanicu telekomunikačnej siete O2. (viac v prílohe)