Liptovská
Kokava

Práce v teréne - prezentácia

 .