Liptovská
Kokava

Upravenosť tratí

Pred víkendom sú trate znovu pripravené Upravený je okruh 2,3km pri kasičke - na lúke pod Sekaniskom  pre obidve techniky, ale volne sa dá už od silážnych jám.