Liptovská
Kokava

Obecné Zastupiteľstvo

 Pozvánka na zasadnutie OZ je v prílohe

Prílohy