Liptovská
Kokava

Vyhláška

 Oznámenie o začatí stavebného konania

Dňa: 18.8.2017

Stavebník: Ján Lehotský

(viac info v prílohe)