Liptovská
Kokava

Zámer

 Na základe uznesenia č.3 OZ zo dňa 27.4.2017 zverejňujeme nasledovné zámery:  (v jednotlivých prílohách)