Liptovská
Kokava

Slovenský červený kríž

Doposiaľ neposkytli žiadne údaje.