Liptovská kokava ERB Liptovská Kokava
kontakt hlavné menu

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov