Liptovská
Kokava

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov

Pozvanka na Valné zhromaždenie

07.11.2013

O Z N A MPozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava oznamujesvojim členom / podielnikom /, že dňa 22. februára 2014 ...

čítat viac

Pozvanka na Valné zhromaždenie

02.03.2012

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistoobce Liptovská KokavaPOZVÁNKAVýbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov o ...

čítat viac

Pozvanka na Valné zhromaždenie

13.03.2010

Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistoobce Liptovská KokavaPOZVÁNKAVýbor Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovs ...

čítat viac