Liptovská
Kokava

rok 2018

 prehľad faktúr za rok 2018 najdete na: 

http://liptovskakokava.samospravaonline.sk