Liptovská
Kokava

Obecné Zastupiteľstvo 1.3.2018

 Dňa 1.3.2018 o 17.00 sa koná riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v L. Kokave. Program je na pozvánke v prílohe