Liptovská
Kokava

slovensky

informácie sú dostupné na:    http://lkokava.sk/obnova_objektov/