Liptovská
Kokava

slávnostné odovzdanie projektu európskej únie

.