Liptovská
Kokava

70. výročie posvätenia ev.a.v. kostola

.