Liptovská
Kokava

Výročná členská schôdza za rok 2015

Dňa 28.11.2015 sa konala na chate na Kokavskom moste výročná členská schôdza OZ KKTL kde sa vyhodnotila činnosť združenia v uplynulom období.  Foto zo stretnutia je v galérii.