Liptovská
Kokava

OVS IBV 32

22.05.2013

OBEC LIPTOVSKÁ KOKAVA(ďalej len vyhlasovateľ)vyhlasujePredmet predaja na základe súťaže: , druh pozemku, ostatné plochy, zapísaný na Správe ...

čítat viac

OVS IBV 31

22.05.2013

OBEC LIPTOVSKÁ KOKAVA032 44 Liptovská Kokava, ul. Stará č. 390(ďalej len vyhlasovateľ)vyhlasujeobchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) ...

čítat viac

OVS IBV 30

22.05.2013

OBEC LIPTOVSKÁ KOKAVA032 44 Liptovská Kokava, ul. Stará č. 390(ďalej len vyhlasovateľ)vyhlasujeobchodnú verejnú súťaž (ďalej len súťaž) ...

čítat viac