Liptovská
Kokava

Zverejnovanie pisomností

Faktúry
Zmluvy

Výberové konanie

30.04.2012

STAROSTA OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA Podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. oštátnej správe vškolstve aškolskejsamospráve aozmene a ...

čítat viac