Liptovská
Kokava

Všeobecno záväzné nariadenie obce

2015
2011
2012
2013