Liptovská
Kokava

OHZ Liptovská Kokava podáva písomnú žiadosť – návr

OHZ Liptovská Kokava podáva písomnú žiadosť – návrh rozpočtu, na schválenie obecnému zastupiteľstvu obce na rok 2011

 
 
Nákup PHM / nafta / mazivá, oleje :    AVIA-32 - 150 €
                                                            CAROSA - 500 €
                                                            Prívesné hasičské striekačky – 80 €
                                                          
                                                            Spolu : 730 €
 
Elektrická energia : (Hasičská zbrojnica) – 150 €
 
Zákonné poistenie : 200 €
 
STK : 140 €
 
Zakúpenie nahradných dielov a iného materiálu na hasičskú, výzbroj a výstroj : 1200 €
Oprava hasičskeho automobilu AVIA – navy nástrek
 
Koncoročné odmeny : pre funkcionárov DHZ :  predseda – veliteľ – preventivár,strojníci : 260 €
Obvodové a okresné kolo hasičskej sútaže v r.2011. Okresná hasičská liga 2011 /OHL/,
Plameň 2011 a jesenný branno športový pretek mladých hasičov okresu Liptovský Mikulaš
Štartovné a stravné : - 150 €
 
Repreyentovanie obce na OHL (muži a ženy) : 300 €
/ 3 € na osobu x 17osôb x 6 súťaží v rámci okresu /
 
Reprezentovanie obce na zahraničnej sútaži v ČR 6. ročníka o Železného hasiča v družobnej obci Ludgeřovice : Doprava/ PHM: 130 €
Družobné stretnutie v našej obci : 300 €
 
Sako dámske slávnostné, klobúk, sukňa alebo nohavice : 140 €
 
Celkom 3700 €
 
 
 
V Liptovskej Kokave 7.11.2010
 
                                                                                            Za výbor DHZ :                            Jaroslav Majer
                                                                                                                                                  Veliteľ DHZ

subor na stiahnutie...

28.12.2010

OHZ Liptovská Kokava podáva písomnú žiadosť – návrh rozpočtu, na schválenie obecnému zastupiteľstvu obce na rok 2011 ...

čítat viac