Liptovská
Kokava

Obnova hasičskej zbrojnice r. 2008