Liptovská
Kokava

Previerka pripravenosti DHZ - Východná 2009