Liptovská
Kokava

Prvé stretnutie DHZ LK a SDH Ludgeřovice