Liptovská
Kokava

80. výročie DHZ v Liptovskej Kokave