Liptovská
Kokava

Január - Marec

Aktuality v textovom formáte...

08.04.2010

Vtomto čísle nájdete:- Zčinnosti OcÚ azrokovania OZ- Roľnícke družstvo- Urbariát- Dobrovoľný hasičský zbor- Naši rodáci- Cirkevná rubr ...

čítat viac

Aktuality vo formate PDF na stiahnutie ...

07.04.2010

Aktuality vo formate PDF na stiahnutie ... ...

čítat viac